کارگاه تحلیل فیلم برای مدیران

یک سکانس، چند آموزه

فیلم مانی بال داستان باشگاه اوکلند است که به شکل پر تکرار مهم‌ترین ستاره‌های خود را از دست می‌دهد.
مدیر این مجموعه بیلی است که می‌خواهد چالش اصلی را حل کند و با پرسشی اساسی رو به رو می‌شود که دقیقا مشکل ریشه‌ای چیست و چرا نمی‌تواند ستاره‌های خود را حفظ کند.
و راهکاری ویژه برای آن پیدا می‌کند.

ما با نگاهی به روندی که بیلی برای حل چالشش طی می‌کند به دنبال فکر کردن به چالش‌هایی از جنس جذب و استخدام در سازمان خود هستیم.

سکانس اول
نمایش ویدیو درباره سکانس اول
سکانس دوم
نمایش ویدیو درباره سکانس دوم
سکانس سوم
نمایش ویدیو درباره سکانس سوم
نمایش ویدیو درباره سکانس چهارم

برای دریافت نمونه تحلیل‌ها و فیلم های بیشتر لطفا اطلاعات خود را وارد فرمایید.

نام(Required)

سکانس اول (مشکل کجاست)

سوالات این بخش را بعد از مشاهده سکانس اول (مشکل کجاست) پاسخ دهید.

سکانس دوم (واقعا می‌ارزه؟)

این بخش را بعد از دیدن سکانس دوم (واقعا می‌ارزه؟) یادداشت کنید.

سکانس سوم (مهم ها را بسنجید)

این بخش را بعد از دیدن سکانس سوم (مهم ها را بسنجید) یادداشت کنید.

سکانس چهارم (فقط ضربه بزن)

این بخش را بعد از دیدن سکانس چهارم (فقط ضربه بزن) یادداشت کنید.